Kamervragen over datamining

Kamervragen van het lid Van Raak (SP) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Defensie over de methode datamining.