Kamervragen over berichtgeving in Der Spiegel over 1,8 miljoen metadata van telefoonverkeer

Op 10 februarie hebben de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie de voorgelegde vragen van de vaste commissie van Binnenlandse zaken beantwoord.

De vragen hebben betrekking op het artikel in Der Spiegel die gaat over de circa 1,8 miljoen metadata van telefoonverkeer.