BDO Scope over cybersecurity

De AIVD heeft een bijdrage geleverd aan het magazine BDO Scope, dat geheel gewijd is aan cybersecurity. Een belangrijke thema, want organisaties - van klein tot groot - lopen op dit gebied serieuze risico’s.

Cybersecurity is een thema voor iedereen, van multinational tot publieke organisatie en van woningcorporatie tot middelgroot (familie)bedrijf. Elke organisatie loopt het risico vroeg of laat met een hack of datalek geconfronteerd te worden. De kernvraag is: hoe kan de schade beperkt worden?