Cyberdreigingen vragen om extra maatregelen

Nederland loopt voorop als het gaat om digitalisering van de economie en van de maatschappij. Onze afhankelijkheid van ICT wordt daardoor steeds groter. Daarmee nemen de risico’s toe. Op verzoek van de Cyber Security Raad heeft Herna Verhagen, CEO van PostNL, onafhankelijk onderzoek gedaan naar de stand van zaken in Nederland op het gebied van cybersecurity.

Dit advies is vandaag gepresenteerd en overhandigd aan minister-president Mark Rutte en voorzitter VNO-NCW Hans de Boer. De Cyber Security Raad (CSR) onderschrijft de urgentie die spreekt uit het rapport van Verhagen.

Het rapport 'Nederland Digitaal Droge Voeten' bevestigt het beeld dat de AIVD al jaren waarneemt: het dreigingsbeeld is zorgelijk en neemt toe, met name op het gebied van digitale economische en politieke spionage. Het rapport onderstreept de urgentie en de noodzaak om actie te ondernemen op cybersecurity.

Overheid en bedrijfsleven moeten investeren in digitale veiligheid

Nederland loopt voorop in digitalisering, ons land heeft een uitstekende digitale infrastructuur. Dit biedt kansen, maar ook risico’s. Spionage en terrorisme vormen digitaal net zo’n bedreiging als in de fysieke wereld. Dat heeft het laatste Cyber Security Beeld Nederland ook laten zien. Dreigingen richten zich ook op ondermijning van politiek en bestuur en het verstoren of saboteren van diensten waar de overheid en de samenleving afhankelijk van zijn. Nederlandse overheidsinstellingen en in Nederland gevestigde bedrijven zijn structureel doelwit van digitale spionage. Cyberspionage gaat direct ten koste van het Nederlandse verdienmodel. Daarnaast is het Nederlandse ambtelijke en politieke apparaat doelwit van digitale aanvallen. De overheid en het bedrijfsleven moeten investeren en maatregelen blijven treffen om de digitale veiligheid van Nederland te versterken.

Cybersecurity randvoorwaarde voor welvarend digitaal Nederland

De Cyber Security Raad ziet het adviesrapport Verhagen als een belangrijk waarschuwingssignaal om Nederland op het terrein van cybersecurity in beweging te krijgen. Een brede en nationale aanpak is nodig om Nederland in alle lagen van de economie en maatschappij op een hoger niveau van cybersecurity te krijgen. Cybersecurity is randvoorwaarde voor een welvarend digitaal Nederland.

De Cyber Security Raad is een onafhankelijk adviesorgaan en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het kabinet. Daarnaast heeft de CSR als taak het toezien op de uitvoering van de Nationale Cybersecurity Strategie. De Raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van publieke en private partijen, onder co-voorzitterschap van Eelco Blok (KPN) en Dick Schoof (NCTV). Directeur-generaal van de AIVD Rob Bertholee is lid van de Cyber Security Raad.