Cyber Security Raad: 'Nederland heeft digitaal deltaplan nodig'

De Cyber Security Raad publiceert vandaag een speciaal magazine over de economische en maatschappelijke noodzaak van meer cybersecurity.

Rob Bertholee gaat in zijn bijdrage aan dit CSR magazine in op de risico’s van digitale spionage. "Nederlandse overheidsinstellingen en in Nederland gevestigde bedrijven zijn structureel doelwit. Nederland heeft een geweldige digitale infrastructuur, loopt voorop in digitalisering, maar de bescherming houdt geen gelijke tred."

Topfunctionarissen uit overheid en bedrijfsleven spreken zich in het magazine uit over wat nodig is om Nederland veiliger te krijgen en over het economische belang daarvan. Hierbij is een digitaal deltaplan nodig om ‘digitaal’ droge voeten te houden en cybersecurity in Nederland te verbeteren. Volgens de auteurs doen zich grote economische kansen voor in Nederland en is er veel kennis aanwezig. Maar die kennis is te versnipperd. Er moet dus iets gebeuren om slagvaardig te werken aan de digitale bescherming van Nederland.