Overheidsbrede Cyberoefening: webinar Erik Akerboom en Bas Dunnebier

Welke cyberdreiging ziet de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en wat voor impact heeft dit op onze samenleving? En nog belangrijker: wat kun je doen om je te beschermen tegen cyberaanvallen? Op deze vragen geven directeur-generaal Erik Akerboom en hoofd Nationaal Bureau voor  Verbindingsbeveiliging Bas Dunnebier van de AIVD antwoord tijdens een webinar op dinsdag 26 oktober. 

Beeld: ©iStockphoto

Digitalisering maakt onze levens over het algemeen makkelijker en de welvaart groter. Dit leidt echter ook tot een hoge mate van afhankelijkheid van digitale systemen.

De grootste digitale dreiging voor onze veiligheid wordt gevormd door staten. Ze hebben niet alleen de intentie, maar ook de capaciteiten om digitale aanvallen uit te voeren. De AIVD kijkt naar cyberdreigingen die gericht zijn tegen de democratische rechtsorde, de veiligheid en andere essentiële belangen voor Nederland.

Over de Overheidsbrede Cyberoefening

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties organiseert voor het derde jaar de Overheidsbrede Cyberoefening op maandag 1 november. In aanloop naar deze oefening worden verschillende webinars gegeven.