Dreigings- en risicoanalyses opstellen

De AIVD is partner in het stelsel bewaken en beveiligen, dat zorgt voor de bewaking en beveiliging van presonen, objecten en diensten in Nederland. Behalve de AIVD maken ook de NCTV, de MIVD en de Nationale Politie deel uit van dit stelsel.

Dreiging beoordelen

In het kader van dit stelsel bewaken en beveiligen stelt de AIVD dreigingsinschattingen, dreigingsanalyses en risicoanalyses op. Daarin beoordelen wij op basis van onze inlichtingen of er sprake is van een concrete of voorstelbare terroristische, extremistische, statelijke of criminele dreiging tegen specifieke doelwitten. 

Wij informeren daar de Coördinator Bewaking en Beveiliging (CBB) van de NCTV dan wel het Openbaar Ministerie (OM) over. Zij beslissen uiteindelijk of er beveiligingsmaatregelen nodig zijn.

Herziening stelsel bewaken en beveiligen

Het stelsel bewaken en beveiligen wordt de komende jaren opnieuw ingericht. Dit mede naar aanleiding van het rapport 'Bewaken en beveiligen, lessen uit drie beveiligingssituaties' van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV). De transitie naar toekomstbestendigheid van het stelsel staat onder leiding van de NCTV. De AIVD neemt deel aan dat verandertraject. 

Ook in het nieuwe stelsel zal de AIVD dreigingsinschattingen en -analyses blijven leveren op basis van inlichtingen, en zo van toegevoegde waarde zijn voor de beveiliging van personen, objecten en diensten in Nederland.

Ga terug naar het overzicht van alle onderwerpen.