Dreigingsproducten

Het verstrekken van dreigingsinformatie in het kader van het Stelsel bewaken en beveiligen gebeurt op meerdere manieren. De AIVD kan hiervoor een dreigingsinschatting, dreigingsanalyse of risicoanalyse opstellen.

Dreigingsinschatting

Als wij over concrete en/of voorstelbare dreigingsinformatie beschikken en die kunnen duiden, brengen we een dreigingsinschatting uit. Naast de dreigingsinformatie wordt ook beoordeeld wat het effect is wanneer de dreiging daadwerkelijk wordt uitgevoerd (ernst) en of de bedreiger de wil en mogelijkheden heeft (waarschijnlijkheid).

Wij brengen dreigingsinschattingen vaak uit op verzoek van de NCTV, maar kunnen dit ook 'spontaan' doen als wij zelf op informatie stuiten die van belang is voor de beveiliging.

Dreigingsanalyse

De AIVD maakt ook dreigingsanalyses. Dit is een uitgebreide analyse van concrete en voorstelbare dreigingen vanuit het perspectief van de bedreigde, zoals een politicus. Wij houden bij het opstellen hiervan rekening met eventuele kwetsbaarheden die de potentiele dreiging kunnen vergroten, zoals:

  • persoonlijke of zakelijke kwetsbaarheden;
  • kenmerken en/of eigenschappen die verzet kunnen oproepen in de samenleving, zoals iemands achtergrond of seksuele oriëntatie;
  • personen in de omgeving die gevaar en/of media-aandacht kunnen aantrekken;
  • standpunten of beleidsvoornemens die heftige reacties kunnen oproepen.

Risicoanalyse

Tot slot kan de AIVD een risicoanalyse uitbrengen. Dit is een dreigingsanalyse waarbij we onderzoek doen naar de weerstand die een persoon, object of dienst heeft tegen geconstateerde dreigingen. Weerstand is de mate waarin een persoon, object, of dienst bestand is tegen een dreiging.

In een risicoanalyse gaan we onder meer in op het beveiligingsbewustzijn van de betrokkene en de mate van beveiliging voor wat betreft zijn of haar woonlocatie, de werklocatie(s) en tijdens verplaatsingen (zowel zakelijk als privé). Wij stellen vast dat er sprake is van een risico als de weerstand tegen een bepaalde dreiging tekort schiet.

Ga terug naar Dreigings- en risicoanalyses.