Dreigingsproducten

Het verstrekken van dreigingsinformatie in het kader van het Stelsel bewaken en beveiligen gebeurt door het uitbrengen van een dreigingsproduct: een dreigingsinschatting, dreigingsanalyse of risicoanalyse. In een dreigingsproduct geven wij ook aan wat het effect is wanneer de dreiging daadwerkelijk wordt uitgevoerd (ernst) en of de bedreiger de intentie en capaciteiten heeft (waarschijnlijkheid).

Dreigingsinschatting

In een dreigingsinschatting wordt de concrete en/of voorstelbare dreiging tegen een specifiek doelwit geschetst, bijvoorbeeld tegen een te beschermen persoon. Vaak gaat het daarbij om één specifieke vorm van dreiging (bijvoorbeeld uit extremistische hoek, of van een statelijke actor). 

Wij brengen dreigingsinschattingen vaak uit op verzoek van de NCTV, maar kunnen dit ook 'spontaan' doen als wij zelf op informatie stuiten die van belang is voor de beveiliging.

Dreigingsanalyse

Een dreigingsanalyse is een uitgebreide analyse van de concrete en/of voorstelbare dreiging vanuit alle onderzoeksterreinen van de AIVD. Vaak gaan dreigingsanalyses over meerdere te beschermen doelwitten, zoals nationale politici, diplomatieke objecten of internationale organisaties. Ook kan een dreigingsanalyse over één specifiek doelwit gaan. 

Risicoanalyse

Tot slot kan de AIVD een risicoanalyse uitbrengen. Daarin wordt, naast een analyse van de dreiging, ook ingegaan op de mate waarin (de beveiliging van) een doelwit weerstand kan bieden aan die dreiging. Daarmee maken we eventuele restrisico's zichtbaar, die voor de NCTV of het OM aanleiding kunnen vormen voor het nemen of aanpassen van beveiligingsmaatregelen.

Ga terug naar Dreigings- en risicoanalyses.