Brochures voor bedrijven en gemeenten over dierenrechtenextremisme

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in samenwerking met andere ministeries twee brochure samengesteld over dierenrechtenextremisme. In de brochures krijgen gemeenten, bedrijven en andere instellingen uitgelegd wat dierenrechtenextremisme inhoudt, wat de signalen zijn en welke maatregelen een instantie kan nemen. De brochures vormen min of meer een uitwerking van de nota over dierenrechtenextremisme van de AIVD.

Nagenoeg iedere gemeente kent binnen haar gemeentegrenzen wel een aantal risicovolle bedrijven of (kennis-)instellingen, die extra aandacht en oplettendheid vereisen. Dat kan zijn vanwege het milieu, brandgevaar of bijvoorbeeld de aanwezigheid van chemische of explosieve stoffen.

Er kunnen zich in in een gemeente echter ook bedrijven, (kennis)instellingen of personen bevinden die (potentieel) voor dierenrechtenactivisten reden vormen voor protest. Het gaat dan veelal om handtekeningenacties, demonstraties of andere vormen van vreedzaam verzet.

Er zijn echter ook activisten die verder gaan om hun standpunt duidelijk te maken. Dan is er sprake van intimidatie, brandstichting, vernieling of bedreiging. Dat wordt getypeerd als 'dierenrechtenextremisme'. Zowel bedrijven als gemeenten krijgen op hun eigen manier te maken met deze vorm van extremisme. Daarom heeft het ministerie van BZK samen met andere ministeries twee brochures uitgegeven. De brochures 'dierenrechtenextremisme' bieden inzage in sleutelorganisaties, de werkwijze van dierenrechtenextremisten en benoemen welke maatregelen instanties kunnen nemen bij legale en illegale acties. Eén is specifiek gericht op bedrijven en instellingen en de ander is bedoeld voor gemeenten.

Zie ook