Het vuur van het verzet: Groeiende weerstand tegen het Nederlandse asiel- en vreemdelingenbeleid

Het verzet tegen het asiel- en vreemdelingenbeleid neemt sinds kort weer toe en zal verder blijven groeien.

Dat is de conclusie van het AIVD-rapport ‘Het vuur van het verzet, groeiende weerstand tegen het Nederlandse asiel- en vreemdelingenbeleid'.

Zie ook