De AIVD en het Actieplan Terrorisme en Veiligheid

In het kader van het Actieplan Terrorisme en Veiligheid heeft de regering een groot aantal acties ondernomen om het terrorisme te bestrijden en de veiligheid te bevorderen.

Van de 200 miljoen gulden die voor dit actieplan beschikbaar is gesteld, is 52,4 miljoen gulden (ongeveer 23, 3 miljoen euro) aangewend voor de versterking van de BVD/AIVD met zo'n tweehonderd medewerkers in de loop van de komende jaren. Hiervan zijn inmiddels zo'n honderd nieuwe mensen aangetrokken.

Daarnaast is de internationale samenwerking versterkt. De AIVD heeft bijzondere initiatieven genomen, zoals meer doelgerichte samenwerking, niet alleen bilateraal maar ook multilateraal. Veel aandacht is er voor de internationale afstemming over dreigingsanalyse. Daardoor kon nationaal adequaat advies over veiligheidsmaatregelen worden genomen en zijn diverse ambtsberichten aanleiding geweest tot een reeks van aanhoudingen.