Dierenrechtenextremisme in de media

Afgelopen weken is er in de Britse en Nederlandse media aandacht geweest voor de uitspraken van Adrian Radford over dierenrechtenextremisme. Radford zou undercover voor de Britse politie veel kennis opgedaan hebben over het Britse dierenrechtenextremisme, maar ook over de Nederlandse ontwikkelingen op dit gebied.

Radfords uitspraken in een interview met de NOS van zaterdag 14 maart komen gedeeltelijk overeen met eerdere publicaties van de AIVD.

Radfords beweringen over de Nederlandse aansturing van dierenrechtenextremisme in 2006 en 2007, komen deels overeen met de nota Dierenrechtenactivisme in Nederland – Springplank voor Europa die de AIVD in 2007 publiceerde. In deze nota wordt ingegaan op de voorname inbreng van Nederlandse dierenrechtenextremisten waar het de campagne op het Europese continent betreft.

Respect voor Dieren (RvD) en later ook de Anti Dierproeven Coalitie (ADC) stuurden in 2006 en een deel van 2007 acties aan op het continent.

In de media spreekt Radford ook over de financiering van extremistische dierenrechtenactiviteiten door legale organisaties (Dierenbescherming, Faunabescherming en dergelijke). Hiervan is volgens de AIVD geen sprake. Ook de financiering van dierenrechtenextremisten door met name giften van argeloze burgers werd in de nota van 2007 beschreven. Deze financiering vindt plaats door middel van collecteren, bijvoorbeeld in winkelstraten.

In april 2009 verschijnt de nieuwe publicatie van de AIVD waarin de ontwikkelingen op het gebied van dierenrechtenextremisme vanaf 2007 worden beschreven.