AIVD-publicatie dierenrechtenextremisme in Nederland: gefragmenteerd maar groeiende

De actiemethodes van dierenrechtenextremisten worden door slachtoffers vaak als bedreigend ervaren. In veel gevallen worden slachtoffers aangetast in hun persoonlijke levenssfeer. De afgelopen periode is het aantal gewelddaden door dierenrechtenextremisten ook toegenomen.

Dat is een van de conclusies in het vandaag gepubliceerde rapport ‘Dierenrechtenextremisme in Nederland, gefragmenteerd maar groeiende’ van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). De publicatie beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen binnen het Nederlandse segment van het dierenrechtenextremisme vanaf juni 2007.

Activisten en extremisten

In de publicatie maakt de AIVD nadrukkelijk onderscheid tussen activisme en extremisme. Het belangrijkste verschil is dat activisten binnen de wet werken en dat extremisten in hun streven naar verbetering van dierenrechten bewust over de grenzen van de wet gaan en (gewelddadige) illegale acties plegen.

De AIVD constateert dat sprake is van een verwevenheid van de openbare activiteiten van enkele organisaties en uitingen van dierenrechtenextremisme. In het publieke domein voeren deze organisaties acties die binnen de grenzen van het wettelijke toegestane blijven. Sommige personen die bij deze organisaties zijn aangesloten, ontplooien daarnaast ondergronds ook heimelijke en gewelddadige acties.

Het voorkómen van acties van dierenrechtenextremisten is moeilijk. Dit komt vooral door het grote veiligheidsbewustzijn van extremisten. Daarnaast worden acties zorgvuldig voorbereid, wordt vooraf onderzoek gedaan in openbare bronnen en worden bij het doelwit en de omgeving verkenningen uitgevoerd. Tenslotte gaat het bij de daders soms om eenlingen (zogeheten ‘lone wolves’) die geheel geïsoleerd van de omgeving illegale acties voorbereiden, afschermen en uitvoeren.

Openbare bronnen

De AIVD constateert ook dat het voor extremisten eenvoudig is om informatie over doelwitten te vinden. Via bronnen als de Kamer van Koophandel, Hyves en LinkedIn is het redelijk eenvoudig om achter de adressen van betrokkenen te komen. Dit leidt wederom tot nachtelijke activiteiten in de woonomgeving van onderzoekers, directeuren en commissarissen van ondernemingen en instellingen, aldus de publicatie.

Om betrokkenen op dit punt veiligheidsbewuster te maken heeft de AIVD op de eigen website (www.aivd.nl) sinds kort het Dossier Dierenrechtenextremisme, dat onder meer tips en adviezen bevat hoe hiermee om te gaan.