AIVD geeft duiding aan voorlichting dierenrechtenorganisaties

De AIVD heeft eerder dit jaar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) geïnformeerd over voorlichtingsactiviteiten van activistische dierenrechtenorganisaties op middelbare scholen. Deze groeperingen komen ook in de jaarverslagen van de AIVD terug.

Er is sprake van dat een scholengemeenschap een donatie heeft gedaan voor een voorlichtingsles. Aangezien niet is uit te sluiten dat het geld voor de voorlichting ook wordt gebruikt voor onwettige acties, wil de AIVD de minister van OCW attenderen op de risico's die deze lessen met zich meebrengen. Het ministerie van OCW heeft de samenwerkende schoolbesturen hierover geïnformeerd.

De AIVD heeft in april 2009 de nota 'Dierenrechtenextremisme in Nederland: gefragmenteerd maar groeiende' gepubliceerd. In deze nota heeft de AIVD gewezen op activiteiten van dierenrechtenextremisten, waarbij is gewaarschuwd voor verwevenheid tussen legale en illegale activiteiten. De activiteiten van enkele organisaties binnen het legale dierenrechtenactivisme, zijn een ideologische paraplu en inspiratiebron voor de dierenrechtenextremisten, die illegale en gewelddadige acties uitvoeren.