Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 53 van de NCTV

In het 53e Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) staat dat het dreigingsniveau op niveau 3 blijft.

Dat betekent dat de dreiging nog altijd aanzienlijk is en dat de kans op een aanslag voorstelbaar is. De NCTV stelt drie keer per jaar het DTN op. Informatie van AIVD vormt belangrijke input voor het dreigingsbeeld. Lees de openbare samenvatting van DTN 53.