Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 55 van de NCTV

Op 26 oktober 2021 bracht de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) het 55e Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland uit. Het dreigingsniveau blijft op niveau 3 van de 5.

Dat betekent dat de dreiging nog altijd aanzienlijk is en dat de kans op een aanslag voorstelbaar is. Informatie van de AIVD vormt belangrijke input voor het dreigingsbeeld.