Tweede Kamer geïnformeerd over prioriteiten en accenten AIVD voor 2022

Ook in 2022 blijven de dreigingen tegen de Nederlandse samenleving divers en complex. De AIVD ziet dat een veelvoud van actoren actief is op uiteenlopende gebieden. In het bijzonder zullen cyberdreiging en rechts-extremisme en -terrorisme de aandacht van de AIVD hebben.

Dat staat in de Jaarplanbrief 2022 die de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. In de Jaarplanbrief informeert de minister het parlement over de prioriteiten en accenten van de dienst voor het komende jaar. 

Zo is onder meer technologische doorontwikkeling vereist om de verschillende dreigingsvormen het hoofd te kunnen bieden. Daarbij is het kunnen toepassen van kabelinterceptie voor het inlichtingenproces van wezenlijk belang. Dit is essentieel om dreigingen in het digitale domein te kunnen onderkennen.

Cyberdreiging

Nederland en de Nederlandse belangen zijn doelwit van landen met een offensief cyberprogramma, waaronder Rusland en China. Deze dreiging tegen Nederland en de Nederlandse belangen blijft onverminderd hoog en zal in de toekomst alleen maar toenemen. De AIVD en de MIVD werken intensief samen om deze dreiging het hoofd te bieden. Juist in het digitale domein is het noodzakelijk om snel en wendbaar te kunnen opereren. Het is van belang dat de wet voldoende aansluit op de technologisch complexe en dynamische inlichtingenpraktijk. Op dit moment wordt onderzocht op welke wijze de operationele knelpunten kunnen worden opgelost.

Rechts-extremisme en -terrorisme

Sinds 2021 is een geweldstoename waarneembaar uit rechts-extremistische hoek. De stroming waarop in 2022 met name zal worden geïnvesteerd is het zogenoemde ‘accelerationisme’. Aanhangers van deze stroming verheerlijken en rechtvaardigen terroristisch geweld om het huidige politieke bestel versneld (acceleratie) te vervangen door een witte etnostaat. Werving van aanhangers en vermenging met andere extremistische netwerken vindt met name online plaats, waardoor online aanwezigheid van en inzet van technische middelen door de AIVD noodzakelijk zijn.

Jaarplan downloaden en lezen

Download het jaarplan als pdf op Rijkoverheid.nl.