Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 56 van de NCTV

Op 21 april 2022 bracht de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) het 56e Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland uit. Het dreigingsniveau blijft op niveau 3 van de 5.

Beeld: NCTV

Dat betekent dat de dreiging nog altijd aanzienlijk is en dat de kans op een aanslag voorstelbaar is. Informatie van de AIVD vormt belangrijke input voor het dreigingsbeeld.