Nieuwe Contraterrorisme Strategie is vastgesteld

Op vrijdag 20 mei is de Nationale Contraterrorisme Strategie 2022-2026 (NCTS) vastgesteld door de Ministerraad. De strategie beschrijft de inzet van alle betrokken veiligheidspartners om terroristisch geweld tegen te gaan. De AIVD heeft tijdens de totstandkoming hiervan input geleverd.

Naast behoud van de opgebouwde succesvolle samenwerking worden in deze strategie nieuwe accenten gelegd om zo aan te sluiten op nieuwe dreigingen.

Het gaat onder andere om potentieel gewelddadige extremistische eenlingen, online innovaties en veilige re-integratie na detentie.