Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 57: dreiging veelzijdiger en meer diffuus

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft vandaag het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 57 uitgebracht. Het dreigingsniveau blijft staan op niveau 3. Dit betekent dat de dreiging nog altijd aanzienlijk is en de kans op een aanslag voorstelbaar.

Het dreigingsniveau is sinds 2019 niet meer gewijzigd. 

Wel is de afgelopen jaren de aard van de terroristische dreiging veranderd: de dreiging in en tegen Nederland is veelzijdiger en meer diffuus geworden. 

Het DTN 57 schetst op hoofdlijnen de actuele dreigingsontwikkelingen. Er is onder andere aandacht voor het mondiaal jihadisme, rechts-extremisme en anti-overheidsextremisme.

Actueel dreigingsniveau

Nederland werkt met een systeem van dreigingsniveaus. Die geven aan hoe groot de kans is op een terroristische aanslag in of tegen Nederland. De NCTV publiceert hiertoe twee- tot driemaal per jaar het DTN. 

Informatie van de AIVD vormt belangrijke input hiervoor. In het dreigingsbeeld worden diverse factoren meegenomen. De afweging van al deze factoren leidt tot een conclusie: het actuele dreigingsniveau.