Wat is een narratief?

Een narratief is een set van boodschappen die betrekking heeft op bepaalde gebeurtenissen, situaties of ontwikkelingen in de wereld en daarvoor een zekere verklaring veronderstelt.

Zo'n verklaring hoeft niet gebaseerd te zijn op precieze feiten die aan gebeurtenissen of ontwikkelingen ten grondslag liggen, maar kan ook tussen de regels door bestaan door het systematisch herhalen van suggestieve boodschappen.

De AIVD schat in dat het 'kwaadaardige-elite-narratief' op dit moment waarschijnlijk het populairste narratief is onder extremistische groeperingen in Nederland.

Meer weten over dit onderwerp?

Download de AIVD-publicatie: Anti-institutioneel extremisme in Nederland: een ernstige dreiging voor de democratische rechtsorde?

Of ga terug naar de overzichtspagina van dit aandachtsgebied: Extremisme.