Word je gevolgd door de AIVD als je kritisch bent op de overheid en vaak meeloopt in demonstraties?

Kritiek hebben op de overheid of de wetenschap, journalistiek en rechtspraak is voor de AIVD geen aanleiding om een onderzoek naar iemand in te stellen. Integendeel: het hoort juíst bij een gezonde democratie dat mensen vrij en ongehinderd kritiek kunnen uiten op instituties.

Kritiek, protest en demonstraties tegen instituties, inclusief acties waar men de grenzen van de wet opzoekt, zijn volgens de AIVD essentieel voor het goed functioneren van de democratische rechtsorde in Nederland.

Openlijke kritiek draagt er namelijk aan bij dat instituties zich voortdurend blijven ontwikkelen terwijl zij zich houden aan hun taken en verantwoordelijkheden binnen de rechtsstaat.

Bent u geen fan van het huidige kabinet? Maakt u zich grote zorgen over klimaatverandering? Of vindt u het immigratiebeleid oneerlijk en bent u voor (of juist fel tegen) de opvang van meer vluchtelingen? Dan is dat voor de AIVD geen reden om onderzoek te doen.

Kortom, het uiten van kritiek of het deelnemen aan demonstraties maakt je in de ogen van de AIVD geen extremist.

Meer weten over dit onderwerp?

Download de AIVD-publicatie: Anti-institutioneel extremisme in Nederland: een ernstige dreiging voor de democratische rechtsorde?

Of ga terug naar de overzichtspagina van dit aandachtsgebied: Extremisme.