Ziet de AIVD een toename van het rechts-extremisme?

Rechts-extremistische groepen treden de laatste jaren meer op de voorgrond. Tijdens de coronacrisis is gebleken dat protesten tegen het coronabeleid voor dergelijke groepen als podium kan fungeren om vaker het grote publiek op te zoeken.

Rechts-extremistische groepen presenteren hun ideeën als respectabel en krijgen zo sluipenderwijs voet aan de grond bij publieke protesten. De aanhang en sympathie voor dit gedachtegoed neemt daardoor verder toe.

Alert op risico's

De opleving van rechts-extremisme waarvan de AIVD in eerdere jaarverslagen melding maakte, zette het afgelopen jaar door, ook onder kwetsbare jongeren. Als AIVD zijn we alert op de risico's.

Lees meer over de recente ontwikkelingen op het gebied van rechts-extremisme in het AIVD-jaarverslag 2021

Of ga terug naar de hoofdpagina over Extremisme.