Krijg ik als communicatieaanbieder een vergoeding?

Werkt uw bedrijf mee aan een verzoek van de AIVD? Dan worden de kosten die bij de uitvoering zijn gemaakt door ons vergoed. Het bedrag dat wordt vergoed is afhankelijk van het type bevoegdheid dat de AIVD inzet. De hoogte van vergoeding voor het verstrekken van gegevens met betrekking tot artikel 52 en 54-56 (Wiv 2017) is bepaald in de 'ministeriële regeling kosten aftappen en gegevensverstrekking'.

Vergoeding bij (on)gerichte interceptie

De hoogte van de vergoeding voor de gemaakte kosten voor het verlenen aan medewerking bedoeld in artikel 53, in verband met de toepassing van gerichte interceptie (artikel 47), dan wel onderzoeksopdrachtgerichte interceptie (artikel 48), is bepaald in de ministeriële Regeling kosten aftappen Wiv 2017.