Gegevens van communicatiediensten

De AIVD mag gegevens opvragen bij aanbieders van communicatiediensten als dat noodzakelijk is voor een lopend onderzoek. Voor het indienen van een zogenoemd verzoek tot informatieverstrekking gelden wel strikte voorwaarden.

Toegang tot gegevens

De taak van de AIVD is om de nationale veiligheid te beschermen. Dat doen wij door het vroegtijdig onderkennen van dreigingen en door die dreigingen te duiden. Denk aan terrorisme, radicalisering en cyberdreigingen, maar ook de verspreiding van massavernietingswapens en links- en rechts extremisme.

Op grond van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten kunnen wij bij aanbieders van communicatiediensten gegevens opvragen. Het gaat om zowel gegevens van een specifiek persoon als om gegevens op basis van een technisch kenmerk:

  • telecommunicatiegegevens en opgeslagen gegevens (artikel 54, Wiv 2017);
  • verkeersgegevens van communicatie (artikel 55, Wiv 2017);
  • abonneegegevens (artikel 56, Wiv 2017).

Technische informatie van communicatiediensten

Naast het indienen van een verzoek tot informatieverstrekking van een specifiek persoon of een technisch kenmerk kunnen wij bij aanbieders van een communicatiedienst ook informeren naar de soorten diensten die zij aanbieden (bijvoorbeeld een computernetwerk of mobiele data). 

Op basis van de verstrekte gegevens kunnen wij nauwkeuriger bepalen op welke plekken de AIVD relevante gegevens voor zijn onderzoeken kan vinden, zoals het internetverkeer van een specifieke buitenlandse regio (bijvoorbeeld van een land als Syrië) naar Nederland. 

Wij gebruiken deze kennis vervolgens om onze bijzondere bevoegdheden zo doelgericht mogelijk te kunnen inzetten. Denk daarbij aan:

Eerst toestemming nodig

De AIVD mag niet al deze bevoegdheden zomaar inzetten. Daarvoor moeten wij eerst toestemming vragen. Bij bijvoorbeeld de bevoegdheid voor het opvragen van opgeslagen gegevens (artikel 54, Wiv 2017) moet het verzoek eerst langs de minister, die - indien zij akkoord gaat met de inzet - de aanvraag weer voorlegt aan de onafhankelijke Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB). 

De wet schrijft niet alleen voor bij welke partijen de AIVD een verzoek tot gegevensverstrekking kan indienen, hierin staat ook uitgebreid beschreven welke gegevens wij mogen aanvragen. In het besluit gegevensverstrekking onderzoek van communicatie Wiv 2017 is vastgelegd voor welke categorieën wij een verzoek mogen indienen.

Bent u communicatieaanbieder?

Lees meer informatie over de procedure voor aanbieders van communicatiediensten.

Bekijk ook eens onze antwoorden op veelgestelde vragen over het verstrekken van gegevens.

Of ga terug naar het overzicht van alle onderwerpen.