Mag ik het als communicatieaanbieder aan iemand vertellen als iemand van de AIVD contact zoekt?

Nee, dat kan niet. Het vertrouwelijke karakter van ons werk vereist dat u anderen niet informeert over het contact dat u met de AIVD heeft. Dat is zelfs strafbaar. Het niet voldoen aan deze verplichting tot geheimhouding is vastgelegd in artikel 135 van de Wiv 2017.

Staatsgeheime informatie

De verplichting tot geheimhouding blijft bestaan, óók wanneer iemand niet meer betrokken is bij deze activiteiten (bijvoorbeeld als deze persoon van baan verandert).

Het schenden van de geheimhoudingsverplichting betekent vrijwel altijd dat er staatsgeheime informatie openbaar wordt gemaakt. Staatsgeheime informatie lekken is strafbaar volgens het Wetboek van Strafrecht.