Website AIVD geïdentificeerd met SSL-beveiligd servercertificaat PKIoverheid

Tot voor kort heeft de AIVD zich als overheidsdienst met deze website aan burgers willen voorstellen en informatie verstrekt over taakvelden en aandachtsvelden van de AIVD en over de organisatie zelf, bijvoorbeeld vacatures.

Naast deze informatieverstrekking wil de AIVD meer diensten via het internet aan burgers aanbieden en op de website gebruik maken van verschillende geautomatiseerde processen waarbij identiteit, privacy en eventueel de elektronische handtekening een rol spelen.

Sinds 13 oktober 2005 wordt belangstellenden via de website ook de mogelijkheid geboden om digitaal een sollicitatiepakket aan te vragen. In de loop van 2006 zal belangstellenden zelfs de mogelijkheid worden geboden digitaal te solliciteren. Meer dan voorheen is dan ook behoefte om onze websitebezoekers in staat te stellen zich te verzekeren van een eerlijke verbinding met deze site.

Om die reden is www.aivd.nl sinds 14 december 2005 geïdentificeerd met een SSL-beveiligd (128 bits) servercertificaat PKIoverheid van DigiNotar. PKIoverheid is de naam die verbonden is aan de Public Key Infrastucture (PKI) die ontworpen is voor betrouwbare elektronische communicatie binnen en met de Nederlandse overheid. Dit digitale certificaat zorgt ervoor dat de bezoekers veilig en betrouwbaar persoonlijke gegevens in kunnen vullen op de website van de AIVD. De burger weet zeker dat hij zich op de juiste website bevindt, maar ook dat zijn gegevens niet door onbevoegde derden gelezen of gewijzigd kunnen worden. Als een beveiligde website wordt bezocht, wordt er bijvoorbeeld op de statusbalk van Internet Explorer een pictogram met een slot weergegeven.

De voorziening van de AIVD-site van dit elektronische certificaat betekent niet dat uw bezoek aan de AIVD-site door de AIVD wordt gelogd.