Nationaal Trendrapport Cybercrime en Digitale Veiligheid

Verregaande samenwerking van publieke en private partijen is nodig om cybercriminaliteit aan te kunnen pakken en de digitale veiligheid te vergroten. Dat staat in het eerste Nationaal Trendrapport Cybercrime en Digitale Veiligheid dat door allerlei experts op dit gebied is samengesteld, onder wie de AIVD. Het trendrapport is een bouwsteen voor de integrale aanpak van cybercriminaliteit, waar in het regeerakkoord al over werd gesproken.

Voor het eerst hebben AIVD, GOVCERT.NL, KLPD, MIVD, NCTb en OPTA een gezamenlijk, strategisch beeld neergezet van cybercrime en digitale veiligheid. Ook experts uit wetenschap en bedrijfsleven zijn betrokken bij het samenstellen van dit rapport.

Het eerste Nationaal Trendrapport is tot stand gekomen onder regie van Govert, het Computer Emergency Response Team van de Nederlandse overheid. Het Trendrapport is samengesteld in opdracht van de ministers van BZK, Veiligheid en Justitie en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Alle trends samen wijzen erop, dat cybercriminaliteit in alle verschijningsvormen niet meer weg te denken is uit onze informatiemaatschappij. Internet en digitaal verkeer zijn immers van cruciaal belang voor onze samenleving: we worden er steeds afhankelijker van. Veilig internet en een betrouwbare ICT omgeving worden dus steeds belangrijker, zeker voor een kenniseconomie als Nederland.

Recente incidenten op het gebied van cybercriminaliteit zijn Stuxnet en Bredolab. Stuxnet is bijzonder geavanceerde malware die zich specifiek richt op procesautomatisering. Bredolab is een berucht botnet, dat onlangs succesvol uit de lucht gehaald is. Bredolab heeft sinds 2009 miljoenen computers in 227 landen geïnfecteerd. Deze incidenten tonen het belang van een gezamenlijke aanpak van cybercriminaliteit overtuigend aan.