Oplossingen voor beveiligd bellen positief geëvalueerd

De AIVD heeft een onderzoek naar twee oplossingen voor beveiligd bellen afgerond met een positief resultaat. Het gaat om de 'Panthon' van de firma Sectra en de 'Secuvoice' van de firma Secusmart. Dit houdt in dat beide producten geschikt zijn voor telefonie op het niveau Departementaal Vertrouwelijk.

Het onderzoek is uitgevoerd door het Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging (NBV) van de AIVD. Het NBV ondersteunt de Rijksoverheid bij de beveiliging van bijzondere informatie, zoals staatsgeheimen. Met kennis en expertise van voornamelijk de technische maatregelen in de informatiebeveiliging, helpt het NBV zijn klanten om bijzondere informatie zoals staatsgeheimen te beschermen.

De twee oplossingen die het NBV heeft onderzocht, zijn grotendeels op beveiligingssoftware gebaseerd; in dat geval zijn er altijd restrisico's aanwezig. Om deze risico's beheersbaar te houden en de departementen te ondersteunen bij een veilige toepassing van de producten, geeft de AIVD advies. Hierin staan aanbevelingen voor een zo veilig mogelijk gebruik, gegeven de dreigingen waartegen deze producten moeten beveiligen. De inzetadviezen voor beide producten zijn in concept gereed. De verwachting is dat deze eind april beschikbaar zullen zijn.