Inzageverzoek NVSH

Deze documenten zijn het resultaat van een aanvraag tot kennisneming van informatie, ofwel aanvraag tot inzage of inzageverzoek, over de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming (NVSH) sinds de jaren '40, aanwezig in de systemen van de AIVD. Het gaat om documenten waarin 'NVSH' voorkomt.

Gegevens die geen bronnen of werkwijze prijsgeven

Op grond van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 kan de AIVD alle gegevens verstrekken, zolang deze niets prijsgeven over lopend onderzoek, de werkwijze, bronnen en het actuele kennisniveau van de dienst. Passages die om die reden niet kunnen worden vrijgegeven, zijn 'gewit' of niet verstrekt.