Inzageverzoek Vereniging Martijn

Deze documenten zijn het resultaat van een inzageverzoek over Vereniging Martijn, aanwezig in de systemen van de AIVD. Het gaat om documenten waarin 'Vereniging Martijn' of 'Stichting Martijn' voorkomt. 

Vereniging Martijn

Vereniging Martijn was een Nederlandse vereniging die streefde naar wettelijke en maatschappelijke acceptatie van seksuele relaties tussen volwassenen en kinderen. De vereniging werd bekritiseerd vanwege het positieve standpunt ten aanzien van pedofilie. 

Gegevens die geen bronnen of werkwijze prijsgeven

Op grond van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 kan de AIVD gegevens verstrekken zolang deze niets prijsgeven over lopend onderzoek, de werkwijze, bronnen en het actuele kennisniveau van de dienst. Passages die om die reden niet kunnen worden vrijgegeven, zijn 'gewit' of niet verstrekt.