Inzageverzoek Tegenstellingen in de Amsterdamse Bijlmermeer in de jaren '70-'90

Deze documenten zijn het resultaat van een aanvraag tot kennisneming van informatie, ook wel aanvraag tot inzage of inzageverzoek genoemd, aanwezig in de systemen van de AIVD. Het onderwerp van de aanvraag is Surinaamse personen en organisaties in de Bijlmermeer in Amsterdam en hun eventuele contacten met militairen die betrokken waren bij de staatsgreep in Suriname in de jaren '70, '80 en '90, en het zogenoemde Zwart Beraad.

Download 'Melding politie Rijswijk over demonstratie door Surinaams-Antilliaanse stichting, 6 september 1978' 1/18

PDF document | 1 pagina | 158 kB

Publicatie | 09-11-2018

Download 'Rapport over de Surinaamse bevolking in Amsterdam met bijlage tijdschrift Kankantrie, 5 april 1979' 2/18

PDF document | 9 pagina's | 2,3 MB

Publicatie | 09-11-2018

Download 'Aktiebulletin Arbeiderspartij van Nederland, 14 december 1980' 3/18

PDF document | 4 pagina's | 7,2 MB

Publicatie | 09-11-2018

Download 'Melding politie Rotterdam over Surinaams Revolutionair Volksfront, 27 februari 1981' 4/18

PDF document | 1 pagina | 1,4 MB

Publicatie | 09-11-2018

Download 'Rapport over Anti-Bouterse Surinamers in Amsterdam, 21 maart 1981' 5/18

PDF document | 1 pagina | 65 kB

Publicatie | 09-11-2018

Download 'Melding van bijeenkomst met voorzitter Graanoogst met bijlage Surinaams-Nederlandse weekkrant, 17 september 1981' 6/18

PDF document | 3 pagina's | 791 kB

Publicatie | 09-11-2018

Download 'Melding over bijeenkomst over proclamatie nieuwe grondwet Suriname, 12 oktober 1981' 7/18

PDF document | 1 pagina | 669 kB

Publicatie | 09-11-2018

Download 'Melding over Surinaamse gemeenschap in de Bijlmermeer, 13 oktober 1981' 8/18

PDF document | 1 pagina | 1,4 MB

Publicatie | 09-11-2018

Download 'Melding over Stichting Kwakoe, 26 november 1981' 9/18

PDF document | 1 pagina | 1,4 MB

Publicatie | 09-11-2018

Download 'NRC-artikel Surinamers in de Bijlmer staken overleg met de politie, 3 juni 1985' 10/18

PDF document | 2 pagina's | 419 kB

Publicatie | 09-11-2018

Download 'Overzicht organisaties in de Bijlmer, 5 februari 1996' 11/18

PDF document | 2 pagina's | 252 kB

Publicatie | 09-11-2018

Download 'Memorandum districtscommissaris over ontwikkelingen blank-zwart in de Bijlmer, 4 november 1996' 12/18

PDF document | 3 pagina's | 312 kB

Publicatie | 09-11-2018

Download 'Verslag bezoek aan politiecommissaris district Amsterdam Zuid-Oost, 22 november 1996' 13/18

PDF document | 2 pagina's | 190 kB

Publicatie | 09-11-2018

Download 'Notitie BVD over zwart-wit-vraagstuk Amsterdam Zuid-Oost, 17 december 1996' 14/18

PDF document | 3 pagina's | 358 kB

Publicatie | 09-11-2018

Download 'Verslag informatieavond Stichting Politeia, 25 januari 1997' 15/18

PDF document | 3 pagina's | 333 kB

Publicatie | 09-11-2018

Download 'BVD-notitie over het functioneren van de democratie in Amsterdam Zuid-Oost, 2 december 1997' 16/18

PDF document | 7 pagina's | 1,1 MB

Publicatie | 09-11-2018

Download 'Melding RID Amsterdam over organsiatie Kwakoefstival met krantenartikelen, 8 mei 1998' 17/18

PDF document | 2 pagina's | 4,5 MB

Publicatie | 09-11-2018

Download 'Persbericht 'Surinamese government rejects Dutch allegations', 10 maart 1999' 18/18

PDF document | 3 pagina's | 5,6 MB

Publicatie | 09-11-2018

Gegevens die geen bronnen of werkwijze prijsgeven

Op grond van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 kan de AIVD gegevens verstrekken zolang deze niets prijsgeven over lopend onderzoek, de werkwijze, bronnen en het actuele kennisniveau van de dienst. Passages die om die reden niet kunnen worden vrijgegeven, zijn 'gewit' of niet verstrekt.