Inzageverzoek Campagne tegen Wapenhandel

Deze documenten zijn het resultaat van een inzageverzoek, ofwel een aanvraag tot kennisneming van informatie, ofwel aanvraag tot inzage, over Campagne tegen Wapenhandel, Stop Wapenhandel en AMOK-Maritiem.

Download 'Informatierapport over blokkade Kolonel Sixkazerne Amtserdam, 10 augustus 1988' 1/17

PDF document | 1 pagina | 693 kB

Publicatie | 21-12-2018

Download 'Logbericht over artikel onderzoekscollectief GRAM over bezoek Brits vliegdekschip 28 februari 1989' 2/17

PDF document | 2 pagina's | 1.014 kB

Publicatie | 21-12-2018

Download 'Melding recherche Breda over sympathisanten antimilitaristische actie, 6 maart 1989' 3/17

PDF document | 1 pagina | 2 MB

Publicatie | 21-12-2018

Download 'Melding politie over demonstratie MariNEE met bijlagen, 6 november 1989' 4/17

PDF document | 3 pagina's | 1,2 MB

Publicatie | 21-12-2018

Download 'Melding ID Rotterdam over actie GRAM en MariNEE bij atoomonderzeeër, 10 november 1989' 5/17

PDF document | 2 pagina's | 1,1 MB

Publicatie | 21-12-2018

Download 'Melding ID Den Haag over protest door Haags Vredesplatform tegen wapenlevering aan Turkije, 15 december 1989' 6/17

PDF document | 7 pagina's | 20,4 MB

Publicatie | 21-12-2018

Download 'Informatierapport vergadering MariNEE, 4 januari 1990' 7/17

PDF document | 2 pagina's | 930 kB

Publicatie | 21-12-2018

Download 'Informatierapport vergadering MariNEE, 24 januari 1990' 8/17

PDF document | 2 pagina's | 2 MB

Publicatie | 21-12-2018

Download 'Informatierapport thema-avond militarisme, 30 januari 1990' 9/17

PDF document | 1 pagina | 1,2 MB

Publicatie | 21-12-2018

Download 'Informatierapport over militarisme en imperialisme, 9 februari 1990' 10/17

PDF document | 1 pagina | 1,1 MB

Publicatie | 21-12-2018

Download 'Melding politie Amsterdam over demonstratie MariNEE, 11 mei 1990' 11/17

PDF document | 3 pagina's | 654 kB

Publicatie | 21-12-2018

Download 'Melding RID Haaglanden over demonstratie AMOK-Maritiem, 6 februari 1995' 12/17

PDF document | 5 pagina's | 1,6 MB

Publicatie | 21-12-2018

Download 'Dagrapport Irak, 18 maart 2003' 13/17

PDF document | 3 pagina's | 10 kB

Publicatie | 21-12-2018

Download 'Melding RID Drenthe over collecte door Campagne tegen Wapenhandel, 6 december 2007' 14/17

PDF document | 1 pagina | 11 kB

Publicatie | 21-12-2018

Download 'Melding RID Drenthe over Campagne tegen Wapenhandel, 20 december 2007' 15/17

PDF document | 2 pagina's | 9 kB

Publicatie | 21-12-2018

Download 'Jaarverslag 2010 van Campagne tegen Wapenhandel' 16/17

PDF document | 5 pagina's | 316 kB

Publicatie | 21-12-2018

Download 'Aankondiging protest Campagne tegen Wapenhandel, 26 mei 2011' 17/17

PDF document | 2 pagina's | 71 kB

Publicatie | 21-12-2018

Campagne tegen Wapenhandel, Stop Wapenhandel en AMOK-Maritiem

Stichting Campagne tegen Wapenhandel/Stop Wapenhandel heeft volgens de eigen website als doel: "het bevorderen van onderzoek en discussie omtrent bewapening in de ruimste zin des woords en van kritische bewustwordingsprocessen omtrent oorzaken van conflict en geweld en voorts al -hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings –verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles – in de ruimste zin des woords." AMOK-Maritiem (AMOK: Anti-Militaristies Onderzoeks Kollektief) is een voorloper van Campagne tegen Wapenhandel.

Gegevens die geen bronnen of werkwijze prijsgeven

Op grond van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 kan de AIVD gegevens verstrekken zolang deze niets prijsgeven over lopend onderzoek, de werkwijze, bronnen en het actuele kennisniveau van de dienst. Passages die om die reden niet kunnen worden vrijgegeven, zijn 'gewit' of niet verstrekt.