Inzageverzoek Cellules Communistes Combattantes

Documenten uit de archieven van de AIVD over de Cellules Communistes Combattantes (Strijdende Communistische Cellen (CCC)), vrijgegeven na een inzageverzoek.

Aanslagen op 'kapitalistische' doelwitten

De CCC pleegde in 1984 en 1985 meer dan 10 aanslagen in België waarbij 2 doden en 28 gewonden vielen. De aanslagen waren gericht tegen 'kapitalistische' doelwitten en de VS en NAVO. In 1988 zijn 4 leden van CCC tot levenslag veroordeeld.

Gegevens die geen bronnen of werkwijze prijsgeven

Op grond van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 kan de AIVD gegevens verstrekken zolang deze niets prijsgeven over lopend onderzoek, de werkwijze, bronnen en het actuele kennisniveau van de dienst. Passages die om die reden niet kunnen worden vrijgegeven, zijn 'gewit' of niet verstrekt.