Beslisnota ministerie BZK bij aanbieding AIVD-jaarverslag 2023

Dit is de begeleidende beslisnota van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bij de aanbieding van het Openbaar Jaarverslag van de AIVD. In deze publicatie staat welke dreigingen de AIVD in 2023 zag voor de nationale veiligheid en op welke aandachtsgebieden de dienst zich heeft gericht.

Download deze kamerbrief als PDF-bestand op tweedekamer.nl