Informatiebeveiliging

Een van de expertises van de AIVD is het adviseren van de rijksoverheid over de beveiliging van vertrouwelijke en staatsgeheime informatie. Ook ontwikkelen wij zelf middelen om dergelijke informatie veilig te houden.

Een van de bijdragen voor een betere beveiliging van informatie betreft het opstellen van de Nationale Cryptovisie en -strategie, waarmee in 2018 een start is gemaakt.

Dit gebeurt samen met andere departementen.

Ook leveren het bedrijfsleven en kennisinstellingen hiervoor inbreng.

Cryptografische beveiligingsmaatregelen

De Nationale Cryptovisie en -strategie beschrijft hoe ook in de toekomst cryptografische beveiligingsmaatregelen om gevoelige informatie te beschermen beschikbaar blijven.

Vanuit het Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging (NBV) van de AIVD zijn afgelopen jaar veel mondelinge presentaties gegeven aan belanghebbenden.

Daarnaast zijn 44 schriftelijke producten met dreigingsinformatie uitgebracht.