Naslag op verzoek van anderen

Naast de veiligheidsonderzoeken is er nog een vorm van screening die tot onze taken behoort. Wij doen in dat geval naslag naar bepaalde personen in onze eigen systemen. Dit gebeurt op verzoek van anderen.

Hierbij is te denken aan een verzoek van de minister-president om naslag naar een kandidaat-bewindspersoon.

Deze naslag in eigen systemen was niet expliciet als taak vastgelegd in de wet uit 2002.

Met de invoering van de Wiv 2017 is dit een zelfstandige taak geworden.

Activiteiten en resultaten

In 2018 hebben wij 31 naslagen verricht en over de uitkomsten daarvan ambtsberichten uitgebracht aan de betrokken instanties.