Wat is het verschil tussen een klacht en een vermoeden van een misstand?

Een klacht en een vermoeden van een misstand gaan beiden over (vermeend) onbehoorlijk optreden van de AIVD. 

Misstand gaat om maatschappelijk belang

Een klacht over de AIVD kunt u indienen als u meent dat wij ons onbehoorlijk hebben gedragen tegenover u of iemand anders. Hierbij is sprake van een individueel belang van uzelf of iemand anders.

Een vermoeden van een misstand kunt u melden als u meent dat wij onbehoorlijk hebben gehandeld of als u vindt dat wij juist hebben nagelaten om te handelen, waarbij een maatschappelijk belang in het geding is. Het vermoeden van een misstand kunt u bovendien alleen melden als u betrokken bent (geweest) bij de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 en de Wet veiligheidsonderzoeken.

Het maatschappelijk belang van een misstand overstijgt het individuele belang waarvan bij een klacht sprake is.

Lees meer over hoe u een klacht kunt indienen

Lees meer over hoe u een vermoeden van misstand kunt melden