Beantwoording Kamervragen over kopen onderdelen massavernietigingswapens

Antwoorden van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Defensie op vragen van de leden Becker, Ten Broeke en Van den Bosch (VVD) over landen die in Nederland onderdelen voor massavernietigingswapens proberen te kopen.

De AIVD heeft met de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst een gezamelijke Unit Contraproliferatie. Deze doet onderzoek ter ondersteuning van het exportcontrolebeleid van de Nederlandse regering.

Jaarlijks verstoren de diensten een substantieel aantal pogingen om goederen in Nederland te werven. Ook hebben de diensten aanwijzingen ontvangen over gebruik van Nederlandse technologie in programma’s voor massavernietigingswapens of overbrengingsmiddelen in Iran, Pakistan en Syrië.

Bewustzijn creëren

De Unit heeft ook een taak in het vergroten van het bewustzijn over  proliferatierisico's. Medewerkers van de MIVD en AIVD bezoeken daarbij specifieke instellingen en bedrijven bezoeken om deze te informeren over dergelijke risico’s.