Regeling van de minister van BZK over melding van vermoeden van een misstand door de AIVD

Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met de procedure van de behandeling van een melding van een vermoeden van een misstand die begaan is door de AIVD. 

Misstand met maatschappelijke impact

Personen die betrokken zijn geweest bij de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 en de Wet veiligheidsonderzoeken kunnen een vermoeden melden van een misstand, begaan door de AIVD. Met deze misstand moet wel een bepaald maatschappelijk belang in het geding zijn (geweest).