Naar aanleiding van: 'bevestigen noch ontkennen'

Nieuwsuur en de Volkskrant berichtten 25 januari over een operatie waarbij de AIVD in Rusland computers en een beveiligingscamera zou hebben gehackt. De AIVD gaat in de openbaarheid niet in op specifieke voorbeelden die journalisten of anderen aandragen.

Waarom we niets zeggen

De reden dat wij geen inhoudelijke reactie geven is niet omdat wij niet willen ingaan op dit soort vragen, maar omdat wij het niet mogen.

De AIVD doet zijn werk in het kader van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Deze wet regelt wat de diensten moeten en mogen om de nationale veiligheid en democratische rechtsorde te beschermen. Zo staat daar daarom ook in dat de AIVD geen informatie naar buiten mag brengen die zicht geeft op:

  • bronnen (hoe komen wij precies aan bepaalde informatie);
  • actueel kennisniveau (wat voor informatie hebben wij nu over een bepaalde dreiging);
  • informatiepositie (wat weten wij).

Niet alleen met het bevestigen van een specifiek voorval in de openbaarheid, maar ook met het ontkennen, geven wij inzicht in bronnen, actueel kennisniveau en informatiepositie. Ook met een ontkenning zouden wij anderen wijzer maken. De Wiv voorkomt en verbiedt dat.

Publicaties geven inzicht in ons werk

Geeft de AIVD dan nooit een reactie op concrete casussen? Wij zeggen niets wat zicht kan geven op waar wij concreet wel of niet mee bezig zijn, op mogelijke lopende onderzoeken. In algemene zin kunnen wij wel vaak antwoord geven op vragen over ons werk. Bovendien is uit onze jaarverslagen, van onze website en uit andere publicaties en CTIVD-rapporten veel informatie te halen over op welke aandachtsgebieden wij ons richten en deels hoe wij ons werk doen.

In de rubriek ‘Naar aanleiding van’ geeft de AIVD algemene duiding bij gebeurtenissen of berichten in de media die te maken hebben met het werk van de dienst.