Naar aanleiding van: 'kalifaat weg, dreiging niet'

In diverse media bevestigen de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) dat ook het laatste stukje van het zogenoemde kalifaat in Syrië niet langer meer bestaat.

Op 29 juni 2014 riep ISIS-leider Abu Bakr al Baghdadi het kalifaat uit. In korte tijd kreeg ISIS in Irak en Syrië een omvangrijk gebied ter grootte van het Verenigd Koninkrijk in handen waarbinnen de organisatie ook ging fungeren als een staat.

Als gevolg van het militaire succes in de regio, gecombineerd met een groot aantal voor jihadisten aansprekende aanslagen in Europa, manifesteerde ISIS zich als aanvoerder van het mondiale jihadisme.

Dreiging houdt aan

Hoewel ISIS aanzienlijke verliezen heeft geleden gaat er nog steeds een behoorlijke dreiging vanuit. Er bevinden zich nog altijd aanzienlijke aantallen buitenlandse strijders in Syrië.

De lokale omstandigheden, die de organisatie eerder ruimte boden om op te komen, zijn vrijwel onveranderd. ISIS weet zich al langere tijd aan te passen aan de situatie en transformeert zich tot ondergrondse organisatie. Hoewel ISIS er sinds oktober 2017 steeds minder in geslaagd is om aanslagen uit te (laten) voeren in Europa, blijft ISIS in staat om de mondiale jihadistische beweging te mobiliseren. De droom van het kalifaat blijft immers bestaan. Zo schreef de AIVD in de publicatie 'De erfenis van Syrië'.

Nederlanders in Syrië

In de afgelopen jaren vertrokken ongeveer 300 mannen en vrouwen vanuit Nederland naar Syrië en Irak om zich aan te sluiten bij een jihadistische groepering en zich te vestigen in het kalifaat. Ongeveer 135 Nederlanders verblijven nog steeds met jihadistische intenties in Syrië.

Door de val van Baghouz nemen de aantallen Nederlandse strijders in vluchtelingenkampen dagelijks toe. Volgende week komt de AIVD met nieuwe cijfers.

In de rubriek ‘Naar aanleiding van’ geeft de AIVD algemene duiding bij gebeurtenissen of berichten in de media die te maken hebben met het werk van de dienst.