Screent de AIVD kandidaat-bewindspersonen?

Voordat een nieuw kabinet wordt voorgesteld, wil de formateur weten of er zaken zijn die de integriteit of betrouwbaarheid van die kandidaat-bewindslieden kunnen aantasten. De AIVD speelt in die screening een rol.

Beeld: ©iStockphoto

Bij de samenstelling van een nieuw kabinet laat de formateur voor iedere beoogde minister en staatssecretaris een aantal feitenonderzoeken doen.

Eén daarvan is een naslag door de AIVD. Wij kijken daarvoor in onze eigen bestanden.

Geen actief onderzoek, geen advies

Wij kijken alleen of er in onze bestanden informatie te vinden is over iemand en zo ja, wat voor informatie dat is.

Het gaat daarbij alleen om informatie die de AIVD al heeft verzameld in het kader van het wettelijke onderzoek dat de dienst doet. Het is goed mogelijk dat er niets over een kandidaat-bewindspersoon in onze bestanden staat. 

We melden alleen of iemand in onze systemen voorkomt en zo ja, wat er over deze persoon bij ons bekend is. We geven geen advies aan de formateur of minister-president.

Meer instanties betrokken bij deze screening

Er worden meer onderzoeken gedaan naast de naslag door de AIVD. Er wordt ook een justitieel antecedentenonderzoek gedaan en een onderzoek uitgevoerd door de Belastingdienst.

Geen veiligheidsonderzoek naar kandidaat-bewindspersonen

De AIVD doet naslag en verricht veiligheidsonderzoeken. Dat wordt allebei ook wel 'screening' genoemd. De AIVD stelt geen veiligheidsonderzoek in naar een kandidaat-bewindspersoon, omdat deze onderzoeken alleen gedaan worden naar personen die voor een zogeheten vertrouwensfunctie in aanmerking willen komen. 

Dit soort politieke functies kan niet worden aangemerkt als vertrouwensfuncties. Het zou er namelijk ook toe leiden dat een uitvoerende dienst van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties invloed zou kunnen hebben op de samenstelling van een kabinet.

Lees meer over de naslag naar kandidaat-bewindspersonen.