Uitvoering motie-De Vries inzake kwetsbaarheden op internet

In de brief van 29 januari 2015 met kenmerk 156503.01 hebben de leden van de vaste commissies I&A/JBZ, V&J, BZK/AZ, EZ en BDO vragen gesteld naar aanleiding van onze brief van 16 december 2014 (Kamerstuk I 2014-2015, CVIII, N) betreffende de motie van het lid De Vries inzake kwetsbaarheden op internet.