Schematische weergave OOG-interceptie

Weergave van processtappen bij onderzoeksopdrachtgerichte interceptie (OOG-interceptie) waaronder de filtering, selectie en analyse en de diverse waarborgen.