Tapt de AIVD het internet af?

De AIVD is wettelijk bevoegd om in het belang van de nationale veiligheid specifiek internetverkeer 'af te tappen'. Voor het onderzoeken van digitale datastromen gelden wel strikte voorwaarden die zijn opgenomen in de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten.

Onderzoek op klein deel internetkabel

Het onderscheppen van een telefoongesprek, smsje of appverkeer via onderzoeksopdrachtgerichte interceptie (OOG) helpt ons bij het in kaart brengen en duiden van eventuele dreigingen voor de nationale veiligheid.

De AIVD mag echter niet zomaar het dataverkeer op internetkabels onderzoeken en de telecommunicatiegegevens van burgers bekijken. Wij werken onderzoeksopdrachtgericht en doen alleen onderzoek naar gegevens die van belang zijn voor onze onderzoeksopdrachten.

De zogenoemde 'interceptie van data' vindt plaats op het minuscule niveau van fibers in internetkabels, waarbij wij een minimaal deel van het internetverkeer onderscheppen.

Gegevens die niet relevant zijn voor het onderzoek, zoals streaminggegevens van Netflix, worden direct vernietigd. Dit geldt voor 95 voor 98 procent van de gegevens die met OOG zijn onderschept.