Snelzender

Deze snelzender was een communicatiemiddel tussen een agent en de (Oost-Duitse) Centrale.

DDR-inlichtingendiensten stelden een snelzender ter beschikking aan agenten (Nederlanders) die hun betrouwbaarheid ten volle bewezen hadden.

Met de zender was het mogelijk verzamelde informatie snel en versluierd aan de Centrale te leveren.

Het risico van het gebruik was niet onaanzienlijk, omdat veiligheidsdiensten de uitzendingen uitpeilden en de plaats van uitzending konden lokaliseren.

'Het versturen van gecodeerde berichten gebeurde met one-time-pads: op micropapier vermelde cijferreeksen.'

In de loop der jaren is een aantal zenders door de Binnenlandse Veiligheidsdienst onderschept. Berichten werden gecodeerd verzonden.

Hiervoor had de agent zogenoemde one-time-pads ter beschikking: op micropapier vermelde cijferreeksen, met begin- en eindcoderingen.

Ontcijfering lukte alleen door gebruik te maken van de juiste cijferreeksen en een codesleutel.

Ga terug naar de overzichtspagina met alle museumstukken.