Uitspraak rechtbank Amsterdam over passages boek

Uitspraak in een kort geding van de rechtbank in Amsterdam over het verwijderen van gevoelige passages in nog te verschijnen boek over spionage, omdat hiermee een bron in gevaar kan komen.

De rechter heeft bepaald dat de woorden uit het boek verwijderd moeten worden.

Een uitgebreide versie van de uitspraak is te vinden op deze pagina van de website uitspraken.rechtspraak.nl.