AIVD verhuist naar Zoetermeer

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) verhuist naar verwachting begin 2007 van Leidschendam naar het huidige pand van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in Zoetermeer.

De dienst betrekt daar een deel van het pand dat vrijkomt door de verhuizing van het ministerie van OCenW naar Den Haag. De rijksonderdelen CFI (ministerie OcenW) en de Bouwdienst (ministerie V&W) blijven gehuisvest in het gebouw aan de Europaweg in Zoetermeer.

Aanleiding voor de verhuizing is de gestage groei van de AIVD, mede als gevolg van de gebeurtenissen op 11 september 2001, waardoor de huisvesting in Leidschendam te klein is geworden. Het gebouw in Zoetermeer heeft voldoende volume om de voorziene groei van de AIVD in de komende jaren van 850 naar circa 1000 medewerkers aan te kunnen. Met de verhuizing komen de AIVD-medewerkers, die nu over twee kantoren zijn verspreid, weer bij elkaar in een gebouw.

De noodzaak tot aanpassingen in en om het gebouw is nog onderwerp van onderzoek. Over eventuele aanpassingen zal overleg plaatsvinden tussen Rijksgebouwendienst en gemeente. De verbouwing begint vermoedelijk in 2005.

De gemeente Zoetermeer zal binnenkort samen met de Rijksgebouwendienst en de AIVD de buurtbewoners nader informeren over de komst van de AIVD.