Jaarplan AIVD 2018 naar de Kamer

Geopolitieke ontwikkelingen, heimelijke politieke beïnvloeding, (digitale) spionage en terroristische dreiging blijven voor 2018 prioriteiten voor de AIVD. Dat schrijft minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren in de Kamerbrief over het AIVD-jaarplan voor 2018 die naar de Kamer is gestuurd.

AIVD-jaarplan in hoofdlijnen

Omdat het jaarplan vanwege zijn inhoud staatsgeheim gerubriceerd is, stuurt de minister hiervan elk jaar een open samenvatting naar de Tweede Kamer, de zogeheten jaarplanbrief.

In deze jaarplanbrief informeert zij alle Kamerleden over de hoofdlijnen van het AIVD-jaarplan. De leden van de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD) ontvangen wel het volledige, vertrouwelijke jaarplan.

Risico's voor Nederland in 2018

Het jaarplan en de jaarplanbrief zijn bedoeld om afnemers, belanghebbenden, het parlement en de samenleving te informeren over wat zij het komende jaar mogen verwachten van de AIVD. Ollongren schrijft onder meer over de toegenomen risico's voor Nederland in 2018: naast geopolitieke ontwikkelingen, heimelijke politieke beïnvloeding en (digitale) spionage is de terroristische dreiging onverminderd hoog.